İkinci El Kompresör Satış Kocaeli

İkinci El Kompresör Satış  | Atmosferde olan havayı alarak sıkıştırıp hidrolik gereksinimleri karşılaması bakımından depolama görevi gören makineye kompresör adı verilmektedir. Elektrik ile çalışan motor gücüne sahip kompresör makineleri havayı yüksek derece vakumlama yöntemi ile tüp haznesine almaktadırlar. Daha sonraki aşamada içeride yer alan hava denetimli bir şekilde Pnömatik adı verilen devrelerin işlev görmesinde kullanıma sunulur. Makinenin kullanıma sunma süreci ise elverişli basınç ile boşaltma yapması ile gerçekleşmektedir.

İkinci El Kompresör Satış

Kompresör makinelerinin sunduğu önemli işlevi kadar birçok çeşidi de bulunmaktadır. Çeşitli modellerde üretimi yapılan kompresör makinelerinin ikinci el kompresör satış hizmeti de sunulmaktadır. Yeni model kompresör makinelerine nazaran ikinci el kompresör makineleri daha ekonomik olup bu açıdan kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Kaç Tip Kompresör Makinesi Vardır?

Kompresör makinelerinin çeşitleri iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar vidalı kompresör makineleri ve pistonlu kompresör makineleridir. Bu iki kompresör çeşidinin tamir işlemi ve bakım süreci birbirinden farklı şekilde yapılmaktadır. Genel manada bu iki kompresör çeşidi ikinci el kompresör satış ve nitelik açısından daha fazla satışı söz konusu olmaktadır.

İki farklı kompresör çeşidi dışında farklı çalışma şekline sahip kompresör türleri de bulunmaktadır. Bu kompresör çeşitleri ise merkezkaç kompresör, jet kompresör, gaz ve buhar kompresörü, eksenel akımlı kompresör, hidrolik kompresör ve dönel pozitif yer değiştirmeli olan kompresör çeşitleri olmak üzere tam 6 çeşit kompresör çeşidi daha bulunmaktadır.

Vidalı Kompresör Makineleri

Diğer kompresör makine türlerinde olan piston veyahut da bu tipte bir parça yardımı olmaksızın rotor çifti adı verilen parça kullanılmaktadır. Elde edilen basınçlı hava birbirine geçkin rotor çifti sayesinde elde edildiği için vidalı kompresör adı verilmiştir.

Pistonlu Kompresör Makineleri (İleri Geri Çalışan Kompresör Makineleri)

Bu türdeki kompresör makineleri ileri geri çalışan kompresör makinesi ismi ile de bilinmektedir. Vidalı kompresör makinesinde yer alan rotor çifti bu tip kompresör modelinde kullanılmamıştır. Onun yerine piston yardımı ile çalışmaktadır. Peki pistonlu kompresör makinesi nasıl çalışmaktadır? Düşük seviyedeki basınçtan yüksek seviyedeki basınca doğru pistonların itme kuvveti uygulayarak havayı sıkıştırması ile çalışmaktadır.

Havanın sıkıştırılması işlemi makinede yer alan pistonun tek bir yöne olacak şekilde hareketi ile oluşuyorsa tek yönde etkili olan pistonlu kompresör adı verilmekteyken sıkıştırma işlemi, her iki yöne birden gerçekleşiyor ise adı çift yönde etkili piston kompresör makinesi adını almaktadır.

Kompresör Makineleri Nasıl Çalışır?

Birçok basınç aralığı ve modelde hizmet verebilmesi için üretimi yapılmaktadır. Kompresör makineleri ile araç motorlarının çalışma işlevinde bir benzerlik olduğu söz konusu olmaktadır. Çünkü motor aşağı yukarı yönde hareket işlemini gerçekleştirdiği için içeride olan benzin sıkışmaktadır. Bu sıkışma sonucunda içeride patlama ve yanma olayları meydana gelir. Gerçekleşen bu olaylar neticesinde içerideki gaz egzoz yardımı ile dışarı salınımı yapılmaktadır.

Daha sonraki süreçte kullanılmak için saklanan basınç işleminden geçmiş gaz kompresör makinelerinde depolanmaktadır. Kompresör makinesi içinde hareket halinde olan piston yuvasında bu işlem ile işlev görmektedir. Kolektör yardımı ile gerekli basınç işleminden geçmiş hava bir arada toplanarak sonraki aşamada depolama tankı adı verilen bölüme taşınmaktadır. Hava, depolama tankı adı verilen bölüme çekvalf yardımı ile nakledilmektedir.

Yeni hava girişini sağlayan çekvalfler, makinede yer alan havanın tek taraflı bir şekilde akışı keserek yapmaktadır. Kompresör makinesinin deposu tamamıyla dolduğu zaman devreye girmiş olan hava akışı otomatik yöntem ile boşaltılmaktadır. Boşaltma sistemi tankın dışında yer alan sistemlerin çalışması ile yapılmakta olup selenoid valf adı verilen elektromekanik vanalar ile gerçekleşmektedir.

Kompresör Makinelerinin Tamir ve Bakımı Nasıl Yapılır?

Tamir ve bakımı fazlası ile önemli olan kompresör makinelerin fiyatları oldukça pahalı fiyattan satılmaktadır. Bu duruma alternatif çözüm olarak ikinci el kompresör satış yapan firmalardan ürün almaktır. Hem ekonomik olup hem de gerekli tamir ve bakım hizmetlerinden geçmiş olarak teslim edilmektedir. Bakımı yapılan ikinci el kompresör ürününün eskiyen parçası değiştirilip orijinal yedek parça takılarak yenilenmesi sağlanmaktadır.

Kompresör makinelerine yapılan bakımlar yaşamsal öneme sahip olup farklı dönemlerde bakımı yapılır. Yıllık bakım, haftalık bakım ve aylık bakım olmak üzere 3 adet dönemsel bakımdan geçmesi gerekir. Aynı zamanda makinelerin bakımı mevsimsel değişikliklere göre de bakımdan geçmelidir. Mevsimsel olarak kış ve yaz mevsimlerinde yapılması gerekmektedir. Bakımları aksatılan ve önemsenmeyen kompresör makineleri ilerde büyük sorunlara yol açabilmektedir.

Kompresör Makineleri Hangi Alanda Kullanılır?

Kompresör makineleri mekanik hareket kabiliyetine gereksinim duyulan her alanda kullanıma sunulmuştur. Elektriğin yeterli seviyede olmadığı durumlarda ya da ihtiyaç duyulan yüksek derecede voltaj ile sağlanamayan durumlarda firmalara kompresör makinelerini sunmaktayız.

Büyük firmalardan tutunda küçük firmalara kadar kompresör ihtiyacı doğmaktadır. Her iki firma türünün de kompresör ihtiyacı kullanmak istediği alana göre farklılık göstermektedir. Kompresör makinelerinin kullanım alanları iki gruba ayrılmaktadır. Bu kullanım alanları, küçük ölçekli firmaların kompresör ihtiyacı ve büyük ölçekli firmaların kompresör ihtiyacı şeklinde gruplandırılmıştır.

Küçük Ölçekli Firmaların Kompresör İhtiyacı

Küçük firmaların kompresör makinesine olan ihtiyacına örnek verecek olursak lastik değişimi için yapılan işlemler olduğunu söyleyebiliriz. Lastiğin bir parçası olan lastik bijonlarının takılması ve lastik bijonlarının sökülmesi gibi aşamalarda kompresör makineleri yardımcı rol oynamaktadır. Çünkü yüksek seviyede basınçlı hava kullanımına gereksinim duyan havalı sökme ve takma tabancası bulunmaktadır.

Bir başka kullanım alanı ise nemin veyahut da suyun yer aldığı alanlarda elektrik ile çalışan makine kullanımı yerine kompresör havasıyla işlev gören makine kullanımının tercih edilmesi gerekir.

Büyük Ölçekli Firmaların Kompresör İhtiyacı

Büyük ölçekli firmaların kompresör ihtiyacı da talep edilen istekler doğrultusunda şekillenmektedir. Büyük firmaların kompresör ihtiyacına bir örnek verecek olursak büyük çaptaki otomobil fabrikalarını söyleyebiliriz. Çünkü kompresörün sunmuş olduğu güç, kalıp işleme için kullanılan tezgah alanlarında ve pres yapılan tezgah alanlarında kullanımdan geçmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda boyama fırını alanlarında yer alan robot ve tabanca araç gereçlerinin kompresör makinesinin sağlamış olduğu güce ihtiyacı bulunmaktadır. Yapılan bu işlemler sonucunda kazanç oranları kompresör maliyetlerinden yüksek olup önemli bir avantaj sunmaktadır.

Kompresör Seçimi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Kompresör seçiminde öne çıkan faktörler firmanın büyüklüğü, küçüklüğü ve talepleri doğrultusunda ortaya çıkan sonuçlardır. Küçük ölçekli bir firma için küçük motora sahip küçük tank daha işlevsel ve az maliyetli olurken büyük ölçekli firmada ise büyük motora sahip büyük tank daha işlevsel olmaktadır.

Bunun yanı sıra kompresör makinesi seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar hava miktarı, temiz basınçlı olan hava kapasitesi, işletme basıncı, kompresör makine tipi ve özgül enerji tüketimi kompresör seçiminde etkili olan faktörler arasında yer almaktadır.

Kompresör Makinelerinde Yer Alan Kademeler

Üç veya iki kademeden oluşan kompresörler bulunmaktadır. Kompresör makineleri firmaların belirlediği boyutlarda ya da oranlarda kompresör üretimi imal edilmektedir. Basınçlı hava üretimi 0 ila 40 bar arasında olmaktadır. Bu basınç aralığı aynı zamanda en sık kullanılan aralık olup istenildiği takdirde büyük oranlarda da kompresör makine ihtiyacı karşılanmaktadır.